4/10/2010 Από την εκδήλωση: ''Από το Μαραθώνα στη Σαλαμίνα''
Γιορτή λήξης 2009-10