Πόσο καλός είσαι στα Μαθηματικά;
Choose difficulty
Choose Math function

?

Player scoring:
Name:
Correct:
0
Incorrect:
0
Accuracy:
0%
Speed:
0 sec
- - - - - - Highscores - - - - - -
Name
Difficulty
Accuracy
Speed