Μαθηματικά.Οι 4 πράξεις! + × ÷ !  

7
x 8
11
- 0
9
÷ 3
21
- 9
9
x 9
10
- 7
9
x 1
3
x 5
42
÷ 7
23
- 9

* * * + × ÷ ! * * *

 

 

 

 

Μιχάλης Καλλίτσης