+ | | × | ÷
            Δεκαδικοί αριθμοί!!!            


8.78 + 7.44 = 1.69 + 4.46 =

Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός Διαίρεση Βοήθεια!
** Για υποδιαστολή χρησιμοποίησε την τελεία(.) αντί για το κόμμα (,) που χρησιμοποιείς στην τάξη!!! **

 

 

 

 

Μιχάλης Καλλίτσης