2000-σήμερα
1.  2001 παρέλαση δάσκαλος Καλλίτσης Μιχάλης 2. 2002 γιορτή λήξης 3. 2002 γιορτή λήξης 4. Τάξη Στ1 ΣΤ2 δάσκαλοι Κα Έφη Κος Μιχάλης
   
5. 2002 Τάξη ΣΤ Κος Μιχάλης Καλλίτσης 6. 2000-01 Τάξη ΣΤ Κος Μιχάλης 7. 2002 Δ΄  8. 2001 Ε΄ Κα Αθηνά Λιούλη
       
9. 2003-04 Κα Στέλλα  10. 2002  11. 2002 Απόκριες  12. 2000-01 Ε΄ Κα Αθηνά Λιούλη