1960-1970
 
1. Χωρίς πληροφορίες 2. Τάξη Ε 1961 3. 1964 4. 25 Μάρτη 1960  5. 1963-64 Τάξη ΣΤ 
6. 1969-70 Τάξη Γ΄Κα Δέσποινα 7. 4-12-1964
Λιτανεία Αγ.Βαρβάρας
8. 1960 Εσωτερικό του σχολείου 9. 1965 10. 1968 Δάσκαλος Κος Κουγιουμτζίδης