1970-1980
1. 1971 Τάξη Α΄ 2. 1971-72 Τάξη Α΄
Διευθυντής Κρόκος Γεώργιος
3. 1973-74 Τάξη Γ΄
Δασκάλα Φλέγκα Νίτσα
4. 1973-74 Τάξη Γ΄ 5. 1971-21 Τάξη Α΄
6. 1974-75 Τάξη Δ΄ 7. 1971-72 Τάξη Α΄
Δασκάλα Φλέγκα Νίτσα
8. 19790 Τάξη Α΄ 9. 1972-73 Τάξη Β΄ 10. 1971-72 Τάξη Α΄
11. 1973-74 Τάξη Γ΄ 12. 1972-73 Τάξη Γ΄ Κος Παπανότης 13. 1977-78 Τάξη Γ΄ Κα Τασία 14. 1972-73 Τάξη Δ΄ Κος Παπανότης 15. 1973-74  Τάξη Ε΄ Δασκάλα Νίτσα Φλέγκα
16.1977-78 Τάξη Γ΄ Κα Τασία 17. 1975-76 Τάξη ΣΤ΄ Κος Βασιλάκης 18. 1974-75 Τάξη ΣΤ΄ Κος Βασιλάκης 19. 1978 Κος Γιώργος 20.1979 Τάξη Δ
21. 1977 Τάξη Β 22. 1975 23.1975 24.1974 25.1976
 
26.1976 Δάσκαλος Βασιλάκης 27.1976 28.1976 ΣΤ΄ 29. 25 Μάρτη 1972 Δάσκαλοι Μαυρομάτης, Κρόκος , Φλέγκα