1980-1990
1. 1980-81 Τάξη Ε2 Απόκριες 2. 1980-81 Χριστούγεννα 3. 1980-81 Τάξη Ε2΄ 4. 1981-82 Δασκάλα Τυράκη Ευαγγελία 5. 1981-82
6. 1982-83 Δάσκαλος Σίμος Γ. 7. 1982 Τάξη Γ΄ 8. 1982 Παρέλαση 9. 1980 Τάξη Β΄ Δασκάλα Τυράκη Ευαγγελία 10. 1981-82
11. 1981 Τάξη Ε1 12. 1981 Τάξη Γ1 Δάσκαλος Σίμος Γ. 13. 1981 Τάξη Γ΄ Δάσκαλος Σίμος Γ 14. 1982 Τάξη ΣΤ΄ 15. 1984 Τάξη ΣΤ΄ Δάσκαλος Αυγέρης Γεώργιος
16. 1985 Δάσκαλος Αυγέρης Γεώργιος 17. 1985 Τάξη ΣΤ΄ Δάσκαλος Αυγέρης Γεώργιος 18. 1987 Τάξη Ε΄ 19.1989 Τάξη Δ΄ Δάσκαλος Αυγέρης Γ. 20. 25 Μάρτη 1987
       
21. 28 Οκτώβρη 1982  22. 1984 Τάξη Γ  23. 1985 Τάξη Ε  24. 1987 Τάξη ΣΤ΄ Δασκάλα Σοφία Ελευσινιώτη 25. 1983-84 Τάξη Γ΄
26. 1986 Τάξη Ε΄ Κα Ελευσινιώτη Σοφία 27. 1984-85 Τάξη Δ΄ Μαθητική παρέλαση 28. 1982-83 Τάξη Β΄ 29. 1982-83 Τάξη Β΄  Έναρξη σχ. έτους 30. 1981-82 Τάξη Α΄ Κα Ειρήνη
31. 1985-86 Τάξη Ε΄ 32. 1983-84 Τάξη Γ΄Δασκάλα Ελένη Αλεξοπούλου 33. 1985-86 Τάξη Ε΄ 34. 1982-82 Τάξη Β΄ Κα Σάσα 35. 25-3-81
36.  25-3-81 ΣΤ 37. 25-3-81 38. 1989 απόκριες 39.1983 γιορτή λήξης 40. 1985 γιορτή λήξης
     
41. 1986 Χριστούγεννα 42. 1985 γιορτή λήξης 43. 1986 γιορτή 44. 1983 γιορτή λήξης 45. 1980 Τάξη Ε΄ Κος Θέμης
     
46. 1989 47. 1989 Δ΄