1990-2000
1. 1991-92 Τάξη Α΄Δασκάλα Νάστου Χριστίνα 2. 1992-93 Δασκάλα Καρλαούτη Μαρία 3. 1992 Χριστούγεννα 4. 1992 Απόκριες 5. 1996 Γυμνάστρια Τούτση Ρούλα
6. 1996 Τάξη Ε΄ 7. 1996 8. 1996 Πάρέλαση 9. 1997 Χριστούγεννα  Διευθυντής Σακέλης Ιωάννης 10. 1997 Παρέλαση
11. 1999 Γ Τάξη Δάσκαλος Τουρλιδάκης Ιωάννης 12. 2000 Τάξη Δ΄ 13. 1997 Δάσκαλος Ζήσης Δημήτρης 14. 1992 παρέλαση 15. 1990 Απόκριες
16. 1996-97 ΣΤ΄ 17. 1998-99 Δ΄ 17. 1996 Δ΄ 18. 1991 Δ΄ 19. 1997-98 ΣΤ΄
20. 1994-95 Γ΄ 21. 1997-98 ΣΤ΄ 22. 1993-94 Β΄ 23. 1990 Απόκριες 24. 1996 ΣΤ΄
 
25. 1997 Γιορτή 26. 1990 Απόκριες 27. 1995 28. 1990