Στην προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε ένα φωτογραφικό αρχείο με την ιστορία του σχολείου μας βρήκαμε ανταπόκριση από πολλούς γονείς αλλά και κατοίκους των Παλουκίων που φοίτησαν παλαιότερα στο σχολείο. Η συλλογή συνεχίζεται και παρακαλούμε αν έχετε στη διάθεσή σας φωτογραφίες παλιές που αφορούν το σχολείο, να τις παραδώσετε και αυτές θα επιστραφούν την επόμενη ημέρα.
Το αρχείο θα χωριστεί σε δεκαετίες. Κάποιες φωτογραφίες είναι χωρίς πληροφορίες. Αν έχετε κάποιες πληροφορίες για τις φωτογραφίες αυτές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στέλνοντας
email στο σχολείο ή τον υπεύθυνο για τη συλλογή δάσκαλο Μιχάλη Καλλίτση στο kallitsis@hotmail.com, αναφέροντας τη δεκαετία και τον αριθμό της φωτογραφίας. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας.
Για να μεταφερθείτε στη δεκαετία που σας ενδιαφέρει πατήστε το εικονίδιο.(Δίπλα από το εικονίδιο εμφανίζεται ο αριθμός των μέχρι τώρα φωτογραφιών)

1930-1940  (1)    1940-1950  (2) 1950-1960 (6)
1960-1970 (10) 1970-1980 (29) 1980-1990 (47)
1990-2000 (28) 2000-....... (12) Άγνωστη ημερομηνία (16)