Οι τάξεις
   
 Τάξη Α' Τάξη Β'

 
Τάξη Γ1' Τάξη Γ2'

 
Τάξη Δ1' Τάξη Δ2'

 
Τάξη Ε1' Τάξη Ε2'

 
Τάξη ΣΤ' Αγγλικά