ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!! Να πατάτε κάθε φορά που μπαίνετε το πλήκτρο F5 για να ανανεώνεται η σελίδα (επειδή σε κάποιους δε γίνεται αυτόματα)

 

Μαθαίνω την ώρα

Κνωσός   

National Geographic (ζώα)

  Ανακύκλωση

 

   Η ελιά  

 

   Το αμπέλι 

Γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί

 Οι νομοί και τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος (Παίζω και μαθαίνω)
Πατήστε πάνω στους μικρούς χάρτες για να παίξετε (Αν δε δουλεύει πατήστε F5 στο πληκτρολόγιο για ανανέωση!)

Αντιστοιχίζω τις πρωτεύουσες με τους νομούς

Κρυπτόλεξο 

Βρες το νομό  
Βρίσκω τους νομούς 

Κρεμάλα